Pressmeddelande | 15 okt, 2018 | 15:31 | Regulatoriska

Fagerhult signerar avsiktsförklaring att förvärva iGuzzini

Denna avsiktsförklaring ger Fagerhult en exklusiv rätt att genomföra en due diligence med målsättning att signera ett slutligt köpeavtal under 2018. Förvärvet kräver godkännande av Fagerhults styrelse och eventuellt godkännande från konkurrensmyndigheter. Transaktionen kommer att finansieras med nya kreditfaciliteter och en nyemission.

Slutförs affären så kommer säljarna (Guzzini familjen som representeras genom Fimag S.p.A. och Tipo TIP-PreIPO S.p.A) att få en signifikant del av köpeskillingen i Fagerhultaktier och blir därmed aktieägare i den nya koncernen. Adolfo Guzzini (President iGuzzini) och Andrea Sasso (VD iGuzzini) – kommer att stanna kvar i sina roller på iGuzzini – och utöver detta tillträda ledande roller inom Fagerhultkoncernen.

iGuzzini kommer att stärka Fagerhultkoncernens position på den professionella belysnings-marknaden genom ökad geografisk närvaro och ett kompletterande produktsortiment. iGuzzini är ett välkänt och respekterat varumärke med hög igenkänningsfaktor i föreskrivande led. Företaget designar, tillverkar och marknadsför professionella belysningslösningar för både inom- och utomhusbruk. Företaget grundades 1959 med säte i Recanati, Italien. iGuzzini hade i slutet av December 2017 1,300 anställda, och en omsättning på cirka 230 MEUR.

Mer information om iGuzzini finns på deras hemsida: www.iguzzini.com

Denna information är insiderinformation som AB Fagerhult (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 oktober 2018 kl. 15:30 CET.

Habo den 15 oktober 2018