Pressmeddelande | 20 apr, 2018 | 16:30 | Regulatoriska

Fagerhult slutför förvärvet av Veko Lightsystems International B.V.

Mer information finns i press releasen som skickades ut 15 Mars, 2018. Mer information om Veko finns på www.veko.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AB Fagerhult (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 April 2018 klockan 16.30 CET.

Habo  April 20, 2018