Pressmeddelande | 7 mar, 2019 | 15:08 | Regulatoriska

Fagerhult slutför förvärvet av iGuzzini och beslutar om apportemission

Köpeskillingen för iGuzzini beräknas till 375,9 MEUR och erläggs genom en kontantlikvid om 284,5 MEUR och en apportemission om 91,4 MEUR.

För mer information se pressmeddelande från den 21 december 2018. Mer information om iGuzzini finns på www.iguzzini.com.

Apportemissionen i korthet

Som en del av köpeskillingen för iGuzzini har styrelsen beslutat att ge ut 11 244 805 nya aktier i Fagerhult. De nya aktierna har tecknats av säljarna till iGuzzini (Fimag S.p.A. och Tip-Pre IPO S.p.A.) som betalat för dessa genom att till Fagerhult överlåta aktier i iGuzzini till ett avtalat värde om 91,4 MEUR (963,6 MSEK[1]).

Habo den 7 mars 2019


[1] Baserat på en valutakurs per den 4 mars 2019 kl. 12:00 om 10,54 SEK/EUR.