Pressmeddelande | 29 mar, 2019 | 13:41 | Regulatoriska

Förändring av antalet aktier och röster i AB Fagerhult

Före registreringen av de nya aktierna fanns sammanlagt 115 650 000 aktier och röster i Bolaget. Per den 29 mars 2019 finns det sammanlagt 126 894 805 aktier och röster i Bolaget.

Informationen är sådan som Fagerhult är skyldigt att offentliggöra enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom Fagerhults nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars 2019 kl. 13.40 CET. 

Habo den 29 mars 2019