Pressmeddelande | 28 jun, 2019 | 11:00 | Regulatoriska

Förändring av antalet aktier och röster i AB Fagerhult

Före registreringen av de nya aktierna fanns sammanlagt 126 894 805 aktier och röster i Bolaget. Per den 28 juni 2019 finns det sammanlagt 177 192 843 aktier och röster i Bolaget.

Informationen är sådan som Fagerhult är skyldigt att offentliggöra enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom Fagerhults ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2019 kl. 11.00 CET.

Habo den 28 juni 2019