Pressmeddelande | 13 mar, 2020 | 14:30 | Regulatoriska

Fagerhult ger en generell marknadsuppdatering och kommunikation

Inledningsvis, med hänvisning till Covid-19 viruset, har Fagerhult vidtagit ett stort antal åtgärder. Fagerhults fokus är att skydda alla anställda, fortsätta leverera till våra kunder och ta samhällsansvar. Fagerhult uppmanar alla anställda att undvika närkontakt ’social distancing’, icke-överlappande skiftarbete har införts i produktionen och på kontor, och resande är inställt. Fram till idag har Fagerhult inte upplevt några stora störningar men fortsätter bevaka vad som händer på våra marknader och följa beslut och rekommendationer från lokala och nationella myndigheter.

Den underliggande affärsverksamheten har ännu inte påverkats av Covid-19 och den organiska orderingången är positiv i förhållande till föregående år för årets första tio veckor. Detta kommer från flertalet marknader och bolag. Hittills är utleveranserna något lägre än föregående år och två händelser har påverkat resultat negativt.

På grund av Covid-19 har Messe Frankfurt beslutat att skjuta upp Light & Building-mässan. Ursprungligen planerad för denna vecka, men uppskjuten till hösten. Den förskjutningen passar inte Fagerhult och därför kommer årets deltagande att ställas in. Detta beslut leder till en tillkommande engångskostnad motsvarande cirka 20 MSEK för det första kvartalet.

Som tidigare kommunicerat har det uppstått problem med implementeringen av ett nytt ERP-system hos vårt nyligen förvärvade bolag i Italien, iGuzzini. Utmaningarna har hanterats och är nu lösta, därför ses detta som en isolerad och nu avslutad händelse. Situationen har dock till viss del påverkat vårt resultat under perioden.

Denna information är insiderinformation som AB Fagerhult (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 mars 2020 kl. 14:30 CET.

 

Habo den 13 mars 2020