Pressmeddelande | 30 okt, 2020 | 16:03 | Regulatoriska

Fagerhult Group tecknar avtal om överlåtelse av Lighting Innovations Africa (Pty) Ltd till Cape Mountain Concepts (Pty) Ltd

I enlighet med pressreleasen publicerad den 7 augusti 2020 så slutför Fagerhult Group sin tidigare annonserade avyttring av verksamheten på den sydafrikanska marknaden.

I tillägg till det som rapporterades i delårsrapporten för tredje kvartalet så genererar överlåtelsen en tillkommande kostnad på 30 Mkr. Denna kostnad kommer att belasta rörelseresultatet för affärsområde Lighting Innovations under fjärde kvartalet 2020.

De nya ägarna av verksamheten äger redan annan belysningsverksamhet i Sydafrika. Under de nya ägarna kommer Lighting Innovations Africa (Pty) att fortsätta bedriva verksamhet och fortsätta tillverkning av belysningsarmaturer och smarta lösningar, främst för inomhusmiljöer inom den kommersiella sektorn. Produktgarantier kommer att fortsätta att gälla.

För mer information om Lighting Innovations Africa (Pty) Ltd, se www.lightinginnovations.co.za