Pressmeddelande | 24 mar, 2020 | 11:00 | Regulatoriska

Fagerhult skjuter upp Årsstämman

Årsstämman kommer således inte hållas den 5 maj 2020 som tidigare kommunicerats, utan styrelsen kommer att kalla till årsstämma i Fagerhult senast fyra veckor före det nya datumet. Stämman kommer att hållas senast den 30 juni 2020 i enlighet med gällande lagstiftning.

Habo den 24 mars 2020

AB Fagerhult (publ)

Styrelsen