Pressmeddelande | 17 apr, 2020 | 17:05 | Regulatoriska

Styrelsen för Fagerhult drar tillbaka nuvarande utdelningsförslag samt meddelar nytt datum för årsstämma

Med anledning av den rådande osäkerheten på grund av Covid-19 pandemin har styrelsen för AB Fagerhult (publ) (”Fagerhult” eller ”Bolaget”) beslutat att dra tillbaka sitt nuvarande utdelningsförslag om 1,50 SEK, som meddelades i Bolagets rapport för fjärde kvartalet 2019 och i årsredovisningen 2019. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ingen utdelning kommer att betalas ut.
Fagerhult har en solid balansräkning och, som tidigare meddelats, har åtgärder genomförts i koncernen för att mildra framtida ekonomiska effekter från Covid-19-pandemin. Med tanke på den ökade ekonomiska osäkerheten och som en försiktighetsåtgärd anser styrelsen dock att det är motiverat att dra tillbaka sitt utdelningsförslag.

När marknaden har stabiliserats och nuvarande situation har klarnat är det styrelsens avsikt att omvärdera situationen och eventuellt, om styrelsens anser det då vara motiverat, kalla till en extra bolagsstämma och till sådan stämma föreslå en utdelning för räkenskapsåret 2019.

Detta förslag till beslut förändrar inte Fagerhults utdelningspolicy.

Nytt datum för årsstämma

Som tidigare meddelats har Fagerhults årsstämma skjutits upp och styrelsens har nu beslutat att årsstämman ska hållas den 23 juni 2020, klockan 13.00. Bolaget kommer att vidta ett antal försiktighetsåtgärder i samband med årsstämman med hänsyn till hälsa och säkerheten för våra aktieägare, anställda och andra intressenter. Styrelsen kommer att kalla till årsstämman senast fyra veckor före 23 juni 2020.

Finansiella kalendern

Datumet för Fagerhults offentliggörande av sin Q1-rapport har ändrats till 24 april 2020. Datumen för offentliggörande av Q2 och Q3 rapporter är oförändrade, 12 augusti 2020 respektive 23 Oktober 2020.

Denna information är information som AB Fagerhult (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU: s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande via kontaktpersonerna som anges nedan, 17:05 CET den 17 april 2020.