Pressmeddelande | 18 jan, 2021 | 14:01

Valberedningens förslag för AB Fagerhult (publ.) till årsstämman 2021

Valberedningen föreslår till årsstämman 2021 att omval sker av de befintliga ledamöterna i styrelsen för tiden från årsstämman 2021 intill nästkommande årsstämma och för de positioner de idag innehar. Styrelsens ledamöter valda vid årsstämman 2020 är följande:

Jan Svensson, ordförande                                  Morten Falkenberg
Eric Douglas, vice ordförande                             Annica Bresky
Cecilia Fasth                                                       Teresa Enander

Valberedningens övriga förslag till årsstämman 2021 kommer att offentliggöras i samband med kallelsen till årsstämman 2021, som kommer att hållas den 29 april 2021.

För mer information om instruktioner till valberedningen, vänligen se www.fagerhultgroup.com.