Pressmeddelande | Hållbarhet | 6 sep, 2022 | 11:20

Fagerhult Group ansluter sig till initiativet för Science Based Targets

Under kapitalmarknadsdagen presenterade Fagerhult Group en uppdatering kring verksamheten med fokus på strategiska initiativ och de fyra affärsområdena. Fagerhult Group anser att megatrender är till fördel för bolaget och skapar goda tillväxtmöjligheter. Klimatförändringen och energikrisen ökar behovet av energieffektiva belysningslösningar. Med den senaste LED-tekniken och uppkopplade lösningar kan energiförbrukningen reduceras med upp till 90% jämfört med traditionella belysningslösningar.

Koncernen presenterade också översiktliga målsättningar relaterade till verksamheten, framöver kommer även mål kring Connectivity och hållbarhet att kommuniceras. Målsättningarna är i linje med koncernens historiskt starka utveckling. Tillväxtagendan för verksamheten understöddes av specifika tillväxtmöjligheter inom varje affärsområde och för de strategiska initiativen: Innovation, Hållbarhet och Medarbetare & Kultur, där alla gör goda framsteg.

Betydelsen av hållbarhet kommer att fortsätta växa. Fagerhult Groups hållbarhetsagenda ’Positive change for better living’, lanserades tidigare under året och täcker hela ESG-agendan (Environment, Social, Governance). Koncernen tillhandahåller redan idag energieffektiva belysningslösningar som hjälper till att skapa ett mer hållbart samhälle. Fagerhult Group tar nu nästa steg och ansluter sig till Science Based Targets-initiativet. Koncernen kommer att sätta mål som är anpassade till Parisavtalet för att begränsa den globala temperaturhöjningen till 1,5°C och bli klimatneutrala. Nu följer en process att sätta både kortsiktiga mål och mål för att bli klimatneutrala, dessa kommer sedan att valideras av SBTi.

"Att ansluta oss till Science Based Targets-initiativet är ett naturligt steg för oss på vår hållbarhetsresa. Klimatförändringarna kräver handling och genom vårt långsiktiga åtagande vill vi leda vår bransch mot en mer hållbar framtid. Genom att ansluta oss till Science Based Targets-initiativet vill vi göra skillnad och vara transparenta i våra ansträngningar. Vi har anslutit oss både till de kortsiktiga målen och att bli klimatneutrala, nu fortsätter processen att kartlägga och validera våra målsättningar”, säger Bodil Sonesson, VD och Koncernchef Fagerhult Group

 Materialet från kapitalmarknadsdagen finns tillgängligt på: https://www.fagerhultgroup.com/investors/

Stockholm, 6 september 2022