Pressmeddelande | Hållbarhet | 26 okt, 2023 | 16:00

Science Based Targets initiative har godkänt Fagerhult Groups mål om nettonollutsläpp

Energieffektivitet står högt på agendan för att nå klimatmålen och belysningsbranschen har en betydande möjlighet att bidra. Belysning står för upp till 15 procent av den globala energiförbrukningen och genom att använda de senaste smarta belysningslösningarna kan användare minska energiförbrukningen med upp till 90 procent.

"Vi är mycket stolta över att ha fått våra mål validerade och godkända av Science Based Targets initiative. Deras validering bekräftar vårt starka engagemang för att ta itu med klimatförändringarna och säkerställer att det vi gör är grundat i vetenskap och överensstämmer med målen i Parisavtalet. Vi kommer att följa upp och rapportera våra framsteg kontinuerligt på ett transparent sätt”, säger Bodil Sonesson, vd och koncernchef Fagerhult Group.

Fagerhult Group har satt upp både kort- och långsiktiga mål för att minska direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser. De kortsiktiga målen är satta till att minska utsläppen med 70 procent i Scope 1 och Scope 2, och med 30 procent i Scope 3 till 2030, från och med basåret 2021. Koncernen har också fastställt ett vetenskapligt baserat långsiktigt mål att nå nettonoll till år 2045.

"Som en koncern med stor passion och expertis är vi fast beslutna att arbeta tillsammans för att nå vårt mål att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser till 2045. Vi ser många innovativa lösningar och nya material i hela koncernen, men vi vet också att vi behöver fokusera ännu mer på användarfasen och smart belysning. Nästan 90 procent av våra totala utsläpp kommer från användandet av våra produkter. Vi har en väldigt spännande resa framför oss, säger Bodil Sonesson.

Fagerhult Groups hållbarhetsagenda "Positive change for better living" är en integrerad del av affärsstrategin och den dagliga verksamheten. Den definierar också koncernens fyra fokusområden med långsiktiga ambitioner och definierade aktiviteter; Ansvarsfulla relationer, Ansvarsfull verksamhet, Cirkulära lösningar och Kunskapsledare.

Om Science Based Targets initiative

Science Based Targets är ett världsomspännande initiativ som möjliggör för företag att sätta ambitiösa mål för utsläppsreduktion i linje med den senaste klimatforskningen. Det fokuserar på öka omställningshastigheten för företag globalt att halvera utsläppen till 2030 och bli klimatneutrala till 2050.

Initiativet är ett samarbete mellan Carbon Disclosure Project (CDP), FN:s Global Compact (UNGC), World Resources Institue (WRI) och Världsnaturfonden (WWF), och en del av We Mean Business Coalition.