Finansiellt

Nettoomsättning

Rörelseresultat

Rörelsemarginal

Vinst per aktie (VPA)