Delårsrapport | Ekonomi | 7 feb, 2006 | 11:46 | Regulatoriska

Bokslutskommuniké 2005

Kommentar av koncernchef Per Borgvall • Tre strategiska förvärv genomförda under året • Resultatet fördubblat • Omsättningstillväxten 27% varav 10% organiskt • Koncernens finansiella ställning fortsatt stark vilket möjliggör fortsatta satsningar • För att stärka affärsfokus har en affärsområdesindelad organisation införts

Downloads