Delårsrapport | Ekonomi | 26 feb, 2019 | 12:15 | Regulatoriska

Bokslutskommuniké 2018

Kommentarer koncernchef av Bodil Sonesson:

  • På ett övergripande plan är vi nöjda med vad vi har åstadkommit och våra resultat under 2018, ett händelserikt år, då koncernen slutförde förvärvet av Veko, bytte VD och tecknade avtal att förvärva iGuzzini.
  • Fokus, hårt arbete och det starka engagemang som syns i hela verksamheten har gjort att koncernen fortsatt att växa och generera goda resultat på många nyckeltal. Både nettoomsättning och rörelseresultat nådde nya rekordnivåer.
  • Koncernen har fullföljt övergången till LED-teknik och har därmed ett bra utgångsläge för att sig an utmaningarna med uppkopplade lösningar. Detta är ett viktigt strategiskt område både för mig, verksamheten och hela branschen under de närmaste åren. Det är viktigt att vi framöver utökar vår stora kunskap och kompetens inom belysningsstyrning och uppkopplade lösningar.
  • På kort sikt planerar vi inför och hanterar vissa geopolitiska utmaningar, exempelvis brexit och den turkiska liran. Vi fokuserar även på att återvända till organisk tillväxt, och på medellång sikt ser vi fram emot att utveckla en ännu starkare ställning inom vissa utvalda segment.
  • Vi är nöjda med den start som Veko har fått inom koncernen, goda resultat och bra samarbeten inom koncernen. Jag ser fram emot att välkomna alla medlemmar och anställda i iGuzzini till koncernen under de närmaste månaderna.