Delårsrapport | Ekonomi | 9 aug, 2006 | 08:50 | Regulatoriska

Delårsrapport januari - juni 2006

Kommentar av koncernchef Per Borgvall • Fortsatt stark försäljningstillväxt med 26 %, varav cirka 6 % organisk • Förändringar inom affärsområdet butiksbelysning påverkar fortsatt lönsamheten på kort sikt • Affärsområdet för professionell belysning utvecklas väl • Verksamheten i Kina är nu lönsam. Kritisk massa uppnådd med break even i juni

Downloads