Delårsrapport | Ekonomi | 22 aug, 2018 | 11:50 | Regulatoriska

Delårsrapport januari - juni 2018

 Kommentarer av koncernchef Johan Hjertonsson:

  • Efter ett första kvartal som var utmanande för både oss och branschen som helhet kan vi nu med glädje konstatera att koncernen redovisar ett stabilt halvårsresultat.
  • Det andra kvartalet var starkt: den totala orderingången ökade med 10,4 %, nettoomsättningen med 9,3 % och rörelseresultatet med 4,2 % jämfört med föregående år. Koncernen fortsätter att investera i en rad aktiviteter som ger tillväxt på medellång sikt.
  • Den organiska tillväxten under andra kvartalet var högre än under första kvartalet. Orderintäkterna fortsatte att öka något och nettoomsättningen var mer eller mindre oförändrad.
  • Orderingången i relation till nettoomsättningen ökade med 7,5 % under andra kvartalet, vilket ledde till att orderstocken vid halvårsskiftet var 13,1 % högre än föregående år.
  • Det stabila andra kvartalet nästintill halverade första kvartalets minskning av organisk nettoomsättning, och vi har en stark orderstock som bådar gott inför tredje och fjärde kvartalet.
  • Aktiviteten är hög inom de flesta affärsområdena, med ökad orderingång och försäljning. Undantaget är Storbritannien, där vi fortsatt ser fina affärsmöjligheter men nu upplever att det finns en osäkerhet som leder till projektförseningar, troligen drivet av Brexit.
  • Rörelseresultatet på 166,6 (159,9) Mkr är det högsta någonsin för ett andra kvartal. En stadig organisk utveckling fick ytterligare skjuts av Veko som tillkom under kvartalet.
  • Eftersom vår nya vd Bodil Sonesson tillträder den 8 oktober är detta min sista rapport för Fagerhultkoncernen. Jag önskar Bodil all framgång. Det är en fantastisk koncern som ger möjlighet till många givande samarbeten