Delårsrapport | Ekonomi | 3 maj, 2017 | 14:36 | Regulatoriska

Delårsrapport januari - mars 2017

Kommentarer av Koncernchef Johan Hjertonsson:

  • Vi är nöjda med koncernens starka resultat för första kvartalet vad gäller orderingång, nettoomsättning, rörelseresultat och kassaflöde.
  • En positiv organisk omsättningstillväxt uppnåddes inom alla redovisningssegment. Vi menar att koncernens marknadsandel fortsatt växer.
  • Rörelseresultatet, med en ökning på 80 procent jämfört med föregående år, är en rekordnotering för första kvartalet. Även rörelseresultatet justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter innebär en rekordnotering för kvartalet.
  • Resultatet per aktie på 2,84 kronor innebär en ökning på 75 procent jämfört med resultatet per aktie på 1,62 kronor under föregående år.
  • LED-andelen låg under kvartalet på över 85 procent. Nyckelmåttet för övergången till LED-teknik är nivån för den installerade basen, som vi anser är en ensiffrig procentsats.
  • Vi går in i andra kvartalet med en rekordhög orderstock.
  • Vi välkomnar medarbetarna inom WE-EF och Flux till Fagerhultkoncernen. Förvärvet skapar flera starka synergier för vår utomhusstrategi och kommer att tillföra värde. Förvärvet slutfördes den 9 mars 2017.
  • Vi är nöjda med koncernens förvärv av de immateriella rättigheterna för Organic Response belysningskontrollteknik. Tekniken passar väl in i strategin inom segmentet belysningskontroller. Flera av våra verksamheter har redan 4 till 5 års projekterfarenhet av OR-aktiverade armaturer.
  • Resultatet för första kvartalet har skapat en stabil grund som vi kan bygga vidare på under resten av året.