Delårsrapport | Ekonomi | 12 aug, 2020 | 11:16 | Regulatoriska

Delårsrapport Januari-Juni 2020

Kommentarer av koncernchef Bodil Sonesson:

  • Koncernen har fortsatt hanterat utmaningarna med Covid-19 framgångsrikt och levererat ett respektabelt rörelseresultat för kvartalet.
  • Mitt uppriktiga tack går till alla koncernens medarbetare. Det har varit en tuff period, men med bra samarbete, hårt arbete och en stöttande företagskultur har det andra kvartalet överträffat förväntningarna.
  • Jag är glad att kunna berätta att vårt andra kompetenscentrum för Organic Response kommer att ligga i Linköping och öppnade i början av augusti.
  • Vi inledde det andra kvartalet med en god orderstock på 1,685 Mkr. Jag förväntar mig att den lägre orderingången under andra kvartalet kommer att bli en utmaning för nettoomsättningen under fortsättningen av året. Den minskande kostnadsbasen kommer dock att hjälpa rörelseresultatet.
  • Vi har en stark balansräkning och god likviditet. Vi fortsätter att öka vårt fokus på kassagenererande aktiviteter, eftersom vi inte vet hur länge den här situationen kommer att kvarstå.
  • Vi fortsätter vårt strategiska arbete med den nya affärsområdesstrukturen och vi har identifierat många betydande tillväxtmöjligheter.
  • Koncernen är väl förberedd för framtiden och i god form. Vi kommer att gå strategiskt starkare ur dagens situation.