Delårsrapport | Ekonomi | 29 okt, 2021 | 08:55 | Regulatoriska

Delårsrapport Januari-September 2021

Kommentarer av koncernchef Bodil Sonesson:

  • Vi är mycket nöjda med den fortsatt starka organiska orderingången och att vi trots utmaningarna i leverantörskedjan har haft fortsatt god servicenivå till våra kunder.

  • Orderingången under de senaste tre kvartalen ligger mer än 1 miljard kronor över de tre föregående kvartalen, ett bevis på återhämtningen från pandemin. 

  • Rörelsemarginalen för de tre första kvartalen, på 10,4% (justerad 6,0%), är fortsatt stark och ligger på en bra nivå jämfört med marknaden, trots utmaningarna i leverantörskedjan.

  • Koncernen fortsätter att fokusera på att utveckla branschledande hållbara lösningar. Ett utmärkt exempel på det är Whitecrofts ”Vitality ReLight” som fokuserar på att uppgradera och återanvända i stället för att ersätta eller förnya.

  • Våra uppkopplade lösningar, Organic Response och Seneco, fortsätter att växa. Vid kvartalets slut hade vi levererat nästan 100% av 2020 års helårsvolym av Organic Response.

  • Nu när vi har förvärvat de återstående aktierna i vårt nordamerikanska dotterbolag kan vi gå vidare med ett fokuserat, långsiktigt, strategiskt initiativ i regionen.

Efter publiceringen av delårsrapporten för tredje kvartalet 2021 kommer en webcast för investerar­e att hållas den 29 oktober 2021 kl. 10.00 CET.

En länk kommer att finnas tillgänglig på http://ir.fagerhultgroup.com.

En presentation kommer också att publiceras på http://ir.fagerhultgroup.com.