Delårsrapport | Ekonomi | 26 apr, 2022 | 14:10 | Regulatoriska

Delårsrapport Kv 1 Januari–Mars 2022

  • Orderingången var 2 204 (1 854) Mkr, en ökning med +18,9% justerad till +14,0% efter valutaeffekter om +90 Mkr
  • Nettoomsättningen var 1 873 (1 678) Mkr, en ökning med +11,6% justerad till +7,5% efter valutaeffekter om +70 Mkr
  • Rörelseresultatet var 173,3 (152,9) Mkr, en ökning med +13,5% och en rörelsemarginal på 9,3 (9,1)%
  • Resultat efter skatt var 119,5 (96,2) Mkr
  • Resultat per aktie var 0,68 (0,53) Kr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -68,4 (58,6) Mkr

Kommentar från koncernchef Bodil Sonesson:

Det första kvartalet uppvisade bra tillväxt i orderingång och nettoomsättning. Detta är ett resultat av en hög innovationsnivå och att alla gruppens varumärken har haft framgångar på marknaden.

 

Efter publiceringen av delårsrapporten för första kvartalet 2022 kommer en webcast för investerar­e att hållas den 27 april 2022 kl. 09:00 CET.

En länk och en presentation från ledningen kommer att finnas tillgänglig på https://www.fagerhultgroup.com/investors.