Delårsrapport | Ekonomi | 8 feb, 2007 | 12:07 | Regulatoriska

Fagerhult bokslutskommuniké 2006

Kommentar av koncernchef Per Borgvall:
• Försäljningstillväxten fortsatt stark, 23 %
• Internationella närvaron stärkt genom fortsatt expansion i Kina och nya säljbolag
• Förvärv av franskt säljbolag inom butiksbelysning
• Beslut om nedläggning av fabrik i Örnsköldsvik under 2007

Downloads