Delårsrapport | Ekonomi | 23 apr, 2007 | 14:39 | Regulatoriska

Fagerhult Delårsrapport januari - mars 2007

Kommentar av koncernchef Per Borgvall
• Fortsatt stark tillväxt
• Resultat efter finansnetto förbättrat med 64 %
• God återhämtning och ett starkt kvartal för Affärsområde butiksbelysning
• Utmärkelsen Red Dot Design Award ”best of the best” stärker varumärket
• Avsiktsförklaring av förvärv i Australien efter periodens utgång

Downloads