Delårsrapport | Ekonomi | 25 apr, 2005 | 14:27 | Regulatoriska

Delårsrapport januari - mars 2005

KOMMENTAR AV KONCERNCHEF PER BORGVALL o Trenden med ökad orderingång och fakturering fortsätter o Bygginvesteringar ökar men marknaden är inte stark o Resultatet för första kvartalet är avsevärt bättre än föregående år o Kostnader för etablering av nya plattformar i Kina och i Spanien har belastat resultatet med 3,5 Mkr o Genomförandet av vår tillväxtstrategi har inletts o En ny affärsområdesorganisation har lanserats o Förvärvet av LampGustaf har bidragit med drygt 4 Mkr i resultat o För att stärka hemmamarknaden runt Östersjön har ett säljbolag i Estland förvärvats

Downloads