Delårsrapport | Ekonomi | 25 apr, 2006 | 11:13 | Regulatoriska

Delårsrapport januari - mars 2006

Kommentar av koncernchef Per Borgvall: • Kraftig omsättningsökning med 34 %, varav drygt 10 % organisk tillväxt • Resultat efter finansnetto förbättrat med 29 % • Bygginvesteringar ökar i Europa • Affärsområde butiksbelysning omstruktureras vilket påverkar lönsamheten på kort sikt • Utmärkelserna Red Dot Design Award och Lights of the Future stärker varumärket

Downloads