Delårsrapport | Ekonomi | 14 aug, 2009 | 08:30 | Regulatoriska

Delårsrapport januari-juni 2009

Kommentarer av koncernchef Johan Hjertonsson • Fortsatt svag konjunktur under första halvåret • Orderingången justerad för jämförbara verksamheter är endast 2 % lägre än föregående år • Flera genombrottsorder i Förenade Arabemiraten • Efter rapportperioden har förvärvet av belgiska belysningsföretaget Waco fullföljts • Översyn av koncernens kostnadsstruktur pågår

Downloads