Delårsrapport | Ekonomi | 28 apr, 2011 | 14:13 | Regulatoriska

Delårsrapport januari - mars 2011

Kommentarer av koncernchef Johan Hjertonsson:

  • Stark resultatförbättring under första kvartalet
  • Framgångar i Tyskland i det under 2010 förvärvade bolaget LTS
  • Ökad efterfrågan i Sverige
  • Förvärv av det brittiska bolaget Designplan Lighting  Ltd
  • Ny utmärkelse för design – Red Dot Design Award

 

 

 

Downloads