Delårsrapport | Ekonomi | 20 aug, 2015 | 12:26 | Regulatoriska

Delårsrapport januari - juni 2015

Kommentarer av koncernchef Johan Hjertonsson:

  • Mycket bra orderingång om 1 091 (969) Mkr i det andra kvartalet, en ökning med 13 %, vilket gör kvartalet till koncernens bästa hittills.
  • Vårt starka erbjudande till hälso- och sjukvårdssektorn ger resultat med god orderingång från stora sjukhus i bland annat Australien och Storbritannien.
  • Orderstocken i utgången av det första halvåret var 160 Mkr större än vid samma tid föregående år.
  • Ett stabilt kvartal med omsättning och resultat på samma höga nivå som det andra kvartalet 2014.
  • Med avtalet att förvärva tillgångarna i Lighting Innovations i Sydafrika, etablerar vi oss i den dynamiska regionen Afrika söder om Sahara med stor potential för tillväxt. Vi räknar med att slutföra förvärvet under det andra halvåret.
  • LED-belysnings andel av omsättningen fortsätter att öka.
  • Marknadstillväxten var under kvartalet fortsatt god i Storbritannien, stabil i Skandinavien och lägre i delar av Euro-området.