Delårsrapport | Ekonomi | 21 apr, 2015 | 14:35 | Regulatoriska

Delårsrapport januari - mars 2015

Kommentarer av koncernchef Johan Hjertonsson:

  • Ett stabilt kvartal som befäster koncernen på samma höga nivå som det mycket starka första kvartalet 2014.
  • Bättre kassaflöde och vinst per aktie än föregående år.
  • Orderingång, omsättning och rörelseresultat på en fortsatt hög nivå
  • Orderstocken är på en tillfredsställande hög nivå.
  • LED-andelen uppgick i kvartalet till cirka 50 %.
  • Marknadstillväxten var under kvartalet god i Storbritannien, stabil i Skandinavien och lägre i stora delar av Euro-området.