Delårsrapport | Ekonomi | 17 aug, 2017 | 11:21 | Regulatoriska

Delårsrapport januari–juni 2017

Kommentarer av koncernchef Johan Hjertonsson:

  • Koncernen har haft ett starkt första halvår med rekordhög orderingång, nettoförsäljning och rörelseresultat för andra kvartalet.
  • Våra huvudmarknader utvecklades positivt under första halvåret medan vi ser en mer blandad bild i andra regioner.
  • Både orderingång och nettoförsäljning slog tidigare rekordnotering från första halvåret 2016. Rörelseresultatet ökade med 31,1 % och rörelsemarginalen var 12,3 % under båda kvartalen.
  • Resultatet per aktie på 1,90 kronor är 24,2 % bättre än föregående års 1,53 kronor.
  • Andelen LED av nettoförsäljningen utvecklas positivt och med tanke på den låga andelen LED i existerande installationer så är koncernens möjligheter betydande.
  • Visibiliteten för tredje kvartalet är god och orderstocken hög.
  • WE-EF:s integration i koncernen går bra. Vi är nöjda med WE-EF:s utveckling och potentiella positiva synergieffekter är större än vi ursprungligen förväntade oss.
  • Efter vårt förvärv av Organic Response immateriella rättigheter i april, ser jag fram emot att få erbjuda våra kunder denna unika belysningsstyrningslösning via koncernens olika varumärken.
  •  Nu ser vi framåt mot andra halvåret och går in nästa period med god fart och en stark orderstock.