Delårsrapport | Ekonomi | 25 okt, 2019 | 09:16 | Regulatoriska

Delårsrapport januari-september 2019

Kommentarer av koncernchef Bodil Sonesson:

  • Det är glädjande att se att koncernens resultat förbättras.
  • Jag är nöjd med att åtgärderna för resultatförbättring börjar ge resultat. Inom vissa verksamheter finns det emellertid mer att göra då resultaten dröjer.
  • Våra italienska kollegor blir alltmer involverade,  nätverk och relationer fortsätter att utvecklas på ett positivt sätt.
  • Organisk tillväxt är fortsatt huvudfokus för samtliga arbetsströmmar, på kort och lång sikt.
  • Det strategiska arbetet fortsätter, med målet att bygga ett ännu starkare Fagerhult.