Läs våra pressmeddelanden

Delårsrapport | Financials | 26 apr, 2022 | 14:10 | Regulatorisk

Delårsrapport Kv 1 Januari–Mars 2022

Orderingången var 2 204 (1 854) Mkr, en ökning med +18,9% justerad till +14,0% efter valutaeffekter om +90 Mkr Nettoomsättningen var 1 873 (1 678) Mkr, en ökning med +11,6% justerad till +7,5% efter valutaeffekter om +70 Mkr Rörelseresultatet var 173,3 (152,9) Mkr, en ökning med +13,5% och en rörelsemarginal på 9,3 (9,1)% Resultat efter skatt var 119,5 (96,2) Mkr Resultat per aktie var 0,68
Pressmeddelande | 24 mar, 2022 | 15:01 | Regulatorisk

Kallelse till årsstämma 2022 för AB Fagerhult (publ.)

Aktieägare i AB Fagerhult (publ.), organisationsnummer 556110-6203 (”Fagerhult” eller ”Bolaget”) meddelas härmed att Bolagets årsstämma kommer att hållas tisdagen den 26 april 2022, kl. 17.00 i Fagerhult, Fagerhults Belysning AB:s lokaler, Åvägen 1, 566 80 Habo, Sverige (”Årsstämman”). ÖVERVÄGANDEN MED ANLEDNING AV COVID-19 Fagerhult är mån om hälsan hos våra aktieägare, Bolagets
Årsrapport | Financials | 18 mar, 2022 | 10:00 | Regulatorisk

Fagerhults årsredovisning för 2021 har offentliggjorts

Habo den 18 mars 2022 Upplysningar kan lämnas av : Bodil Sonesson CEO, mobile: +46 722 23 76 02 e-mail: bodil.sonesson@fagerhultgroup.com Michael Wood CFO, mobile: +46 730 87 46 47 e-mail: michael.wood@fagerhultgroup.com Denna information är sådan information som AB Fagerhult (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
Delårsrapport | Financials | 24 feb, 2022 | 11:35 | Regulatorisk

Bokslutskommuniké Januari-December 2021

Orderingången var 1 802 (1 537) Mkr, en ökning med +17,2% justerad till +15,8% efter valutaeffekter +29 Mkr och avyttringar -6 Mkr Nettoomsättningen var 1 820 (1 701), en ökning med +7,0% justerad till +6,9% efter valutaeffekter +9 Mkr, förvärv +1 Mkr och  avyttringar -8 Mkr Rörelseresultatet var 161,1 (101,4), en ökning med +59,2% och en rörelsemarginal på 8,9 (6,0)% Rörelseresultatet var
Delårsrapport | Financials | 29 okt, 2021 | 08:55 | Regulatorisk

Delårsrapport Januari-September 2021

Kommentarer av koncernchef Bodil Sonesson: Vi är mycket nöjda med den fortsatt starka organiska orderingången och att vi trots utmaningarna i leverantörskedjan har haft fortsatt god servicenivå till våra kunder. Orderingången under de senaste tre kvartalen ligger mer än 1 miljard kronor över de tre föregående kvartalen, ett bevis på återhämtningen från pandemin.  Rörelsemarginalen
Pressmeddelande | 30 aug, 2021 | 18:20 | Regulatorisk

För att stärka vår närvaro på den nordamerikanska marknaden förvärvar Fagerhult Group återstående aktier i Sistemalux

Sistemalux är baserat i Montreal, Kanada, och har en långvarig affärsrelation med iGuzzini. Förutom att erbjuda högkvalitativa belysningslösningar under eget varumärke, så har Sistemalux varit ansvariga för den framgångsrika lanseringen av iGuzzini i USA och Kanada. Under 2020 var omsättning cirka 300 MSEK. 2018 förvärvade iGuzzini 70% av aktierna i Sistemalux och nu förvärvar vi återstående
Delårsrapport | Financials | 23 aug, 2021 | 11:15 | Regulatorisk

Delårsrapport Januari-Juni 2021

Kommentarer av koncernchef Bodil Sonesson:   Vi är nöjda med de goda resultaten för orderingång och nettoomsättning under både kvartalet och halvåret, vilket också levererade en kraftigt ökad lönsamhet. Rörelsemarginalerna uppgick till 11,3% för kvartalet och 10,2% för halvåret. Detta är ett resultat av gemensamt engagemang och hårt arbete av alla medarbetare, i kombination med en högre
Pressmeddelande | 29 apr, 2021 | 17:01 | Regulatorisk

Beslut vid Årsstämma den 29 april 2021

En presentation av Fagerhults CEO, Bodil Sonesson, finns tillgänglig på www.fagerhultgroup.com. Samtliga beslut var i enlighet med de av styrelsen respektive valberedningen lämnade förslag till stämman. Fullständig information kring förslag till Årsstämman finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.fagerhultgroup.com. Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och
Delårsrapport | Financials | 29 apr, 2021 | 11:25 | Regulatorisk

Delårsrapport Januari-Mars 2021

Orderingången var 1 854 (2 146) Mkr, en minskning med -13,6% justerad till -7,4% efter valutaeffekter -108 Mkr och avyttringar -27 Mkr Nettoomsättningen var 1 678 (1 689) Mkr, en minskning med -0,7% justerad till +6,6% efter valutaeffekter -97 Mkr och avyttringar -24 Mkr Rörelseresultat var 152,9 (10,7) Mkr, en ökning med 1 329% och en rörelsemarginal på 9,1 (0,6)% Resultat
Pressmeddelande | 25 mar, 2021 | 15:44 | Regulatorisk

Kallelse till årsstämma 2021 i AB Fagerhult (publ)

Aktieägare i AB Fagerhult (publ), organisationsnummer 556110-6203 (”Fagerhult” eller ”Bolaget”) meddelas härmed att Bolagets årsstämma kommer att hållas torsdagen den 29 april 2021 (”Årsstämman”). INFORMATION OM MEDVERKAN PÅ DISTANS I ÅRSSTÄMMAN 2021 Med anledning av pågående spridning av Covid-19-viruset har Bolagets styrelse (”Styrelsen”) beslutat att Årsstämman inte ska hållas som ett fysiskt
Årsrapport | 19 mar, 2021 | 11:00 | Regulatorisk

Fagerhults årsredovisning för 2020 har offentliggjorts

Habo den 19 mars 2021Upplysningar kan lämnas av : Bodil Sonesson CEO, mobile: +46 722 23 76 02 e-mail: bodil.sonesson@fagerhultgroup.com Michael Wood CFO, mobile: +46 730 87 46 47 e-mail: michael.wood@fagerhultgroup.com Denna information är sådan information som AB Fagerhult (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
Delårsrapport | Financials | 23 feb, 2021 | 11:26 | Regulatorisk

Bokslutskommuniké Januari-December 2020

Orderingången var 1 537 (1 926) Mkr, en minskning med -20,2% justerad till -15,1% efter valutaeffekter -91 Mkr och avyttringar -9 Mkr Nettoomsättningen var 1 701 (2 129) Mkr, en minskning med -20,1% justerad till -14,8% efter valutaeffekter -91 Mkr och avyttringar -26 Mkr Justerat rörelseresultat var 133,7 (206,8) Mkr, en minskning med 35,3% och en justerad rörelsemarginal på 7,9
Pressmeddelande | 30 okt, 2020 | 16:03 | Regulatorisk

Fagerhult Group tecknar avtal om överlåtelse av Lighting Innovations Africa (Pty) Ltd till Cape Mountain Concepts (Pty) Ltd

I enlighet med pressreleasen publicerad den 7 augusti 2020 så slutför Fagerhult Group sin tidigare annonserade avyttring av verksamheten på den sydafrikanska marknaden. I tillägg till det som rapporterades i delårsrapporten för tredje kvartalet så genererar överlåtelsen en tillkommande kostnad på 30 Mkr. Denna kostnad kommer att belasta rörelseresultatet för affärsområde Lighting Innovations
Delårsrapport | Financials | 23 okt, 2020 | 09:05 | Regulatorisk

Delårsrapport Januari-September 2020

Orderingången var 1 664 (2 038) Mkr, en minskning med -18,4% justerad till -15,1% efter valutaeffekter -69 Mkr Nettoomsättningen var 1 700 (2 066) Mkr, en minskning med -17,7% justerad till -14,7% efter valutaeffekter -62 Mkr Justerat rörelseresultat var 144,1 (255,1) Mkr, en minskning med -43,5% och en justerad rörelsemarginal på 8,5 (12,3)% Rörelseresultatet var 66,8 (255,1)
Delårsrapport | Financials | 12 aug, 2020 | 11:16 | Regulatorisk

Delårsrapport Januari-Juni 2020

Kommentarer av koncernchef Bodil Sonesson: Koncernen har fortsatt hanterat utmaningarna med Covid-19 framgångsrikt och levererat ett respektabelt rörelseresultat för kvartalet. Mitt uppriktiga tack går till alla koncernens medarbetare. Det har varit en tuff period, men med bra samarbete, hårt arbete och en stöttande företagskultur har det andra kvartalet överträffat förväntningarna. Jag är
Ladda fler